Diensten

onderzoek, ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak

Onderzoek

Onderzoek is belangrijk, maar geen doel op zich. Onderzoek levert bouwstenen voor de ontwikkeling van visies, concepten en goed beleid. Onderzoek helpt bij het organiseren van processen en projecten. Ons onderzoek is maatwerk en resultaatgericht met een sterke ruimtelijke en economische invalshoek. Er wordt gekeken naar haalbaarheid en effecten op diverse schaalniveaus. Zowel het aanbod als de vraag komen aan bod. Er is aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Resultaat is een ruimtelijk en economisch oordeel over de positie en het perspectief van winkels, horeca en vermaak.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van visies, concepten en beleid is een creatief proces. Op basis van de juiste bouwstenen gaat het er om een helder en door betrokken partijen realiseerbaar beeld neer te zetten. Onze visies en concepten zijn concreet en marktgericht met oog voor de haalbaarheid. Een goede onderlinge afstemming van de functies en ruimtelijke inpassing staan daarbij centraal. Het kan gaan om een conceptplan voor de (her)ontwikkeling van een winkelcentrum, horecaplein of vrijetijdsproject, maar ook om integrale ruimtelijk-economische visie op de positie en het perspectief van winkels, horeca en vermaak in bijvoorbeeld een stadshart.

Organisatie

B@S Consultants organiseert en biedt managementondersteuning in processen en projecten waarin een eigentijdse ontwikkeling van winkels, horeca en vermaak essentieel is. Als onderzoeksmanager, gebiedsmanager of projectmanager bieden wij regie. Als regisseur in complexe projecten stellen wij ons resultaatgericht, stimulerend en initiërend op. Vanaf het eerste moment staat het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen centraal.
 

Projecten

horecaonderzoek – horecavisie – horecabeleid

Actualisatie horecavisie en vestigingsbeleid gemeente Leiden. Het horeca-vestigingsbeleid van de gemeente Leiden is vastgelegd in de horecavisie. Op een aantal punten was er behoefte... (Lees verder)

selectie B@S projecten

Selectie B@S Projecten in het kader van onderzoek, ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak, winkelcentra en binnensteden – Actualisatie Horecavisie en... (Lees verder)

Congressen, events, workshops en bijeenkomsten

Brood@Spelen is een initiatief van Paul Rodenburg van B@S Retail Consultants. Jaarlijks organiseren wij de Brood@Spelen middag (in 2019 voor 20e jaar op... (Lees verder)

Warenmarkten, evenementenmarkten en standplaatsen

Warenmarkten vormen een bijzonder onderdeel van de detailhandel. Zij vertegenwoordigen de oudste vorm van retail en spelen nog steeds een belangrijke rol in... (Lees verder)

Praktijksimulatie Leegstandverordening

De gemeente Oldambt voert een actief leegstandbeleid. In dat kader is ook een leegstandverordening vastgesteld. Deze leegstandverordening is één van de juridische instrumenten... (Lees verder)

Onderzoek Factory Outlet Center Assen

Onderzoek Factory Outlet Center Assen In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe hebben CityWorks, B@S Consultants en Strabo het initiatief... (Lees verder)

Uitgaansmanager horeca en cultuurgebied Apeldoorn

In Apeldoorn heeft B@S Consultants voor de horeca- en cultuurondernemers omgeving Caterplein een ‘BidBook Uitgaans- en Cultuurkwartier’ opgesteld. In dat BidBook onderschrijven ondernemers... (Lees verder)

REvisie winkelontwikkeling Lijnbaan Rotterdam

In de binnenstad van Rotterdam staan er diverse grote plannen voor nieuw winkelaanbod op stapel, zoals de 2e Beurstraverse, herontwikkeling Postkantoor Coolsingel en... (Lees verder)

Horecaontwikkeling Nieuw Amsterdam ZuidOost, ING

In opdracht van ING onderzocht B@S Consultants de ontwikkelingsmogelijkheden van het Hoekenrodeplein in Amsterdam Zuid-Oost. Op dit markante plein tussen het stadsdeel winkelcentrum... (Lees verder)

Leisure onderzoek en visie Stadshart Hoogezand

B@S Consultants onderzocht voor het stadscentrum van Hoogezand de mogelijkheden voor ontwikkeling van leisure met een functie voor de lokale bevolking en aantrekkingskracht... (Lees verder)

SecondOpinion Winkelontwikkeling

B@S Consultants heeft in de vorm van een second opinion antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja welke ontwikkelingsmogelijkheden er in... (Lees verder)

Marktruimte Detailhandel

Regelmatig wordt B@S Consultants gevraagd in een beknopte rapportage antwoord te geven op de vraag wat het draagvlak en de marktruimte is voor... (Lees verder)

Businessplan Horecabelevering Utrecht en Rotterdam

Voor ondernemers is goede bevoorrading een essentiële voorwaarde voor goed economisch functioneren. De bevoorrading van horeca verschilt van winkels en kent specifieke eisen.... (Lees verder)

Advies Amusementscentrum Coolplein

In opdracht van de gemeente Heerhugowaard organiseerde B@S Consultants een informatieve bijeenkomst voor college en raadsleden over de ontwikkelingsmogelijkheden van het horeca- en... (Lees verder)

Projectmanagement terrasvernieuwing Deventer

In Deventer organiseerden wij in opdracht van de gemeente diverse expertmeetings en workshops over horecaontwikkeling in de binnenstad en daarbuiten in de dorpen.... (Lees verder)

Onderzoek en advies horeca en leisure Stadshart Lelystad

Om de ontwikkelings(on)mogelijkheden van de horeca en leisure in het Stadshart Lelystad goed te kunnen onderbouwen heeft B@S Consultants onderzoek uitgevoerd. Gestart is... (Lees verder)

Vestigingsplaatsonderzoek Supermarkt

Wij doen voor diverse supermarkt organisaties vestigingsplaatsonderzoek.