Warenmarkten vormen een bijzonder onderdeel van de detailhandel. B@S Consultants onderzocht onder andere de tijdelijke verplaatsingsmogelijkheden van de Vredenburgmarkt in Utrecht en stelde een structuurvisie op voor de markten in Leidsche Rijn.