winkels, horeca en vermaak : een kwestie van ontmoeten #belevingmetbetekenis

Geplaatst:

Als we het hebben over de toekomst van het winkelen en het aantrekkelijk maken van winkels, winkelcentra en binnensteden dan duurt het niet lang of er wordt gesproken over beleving.

De essentie en meerwaarde van beleving in het winkelgedrag blijft echter vaak onduidelijk. Beleving blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en alle in het winkelen betrokken partijen hebben zo hun eigen ideeën bij de inzet van het belevingsinstrument.

En voor alle partijen geldt dat een belevenis pas waarde krijgt als de beleving ook betekenis heeft.

Lees in Shopping Centre News 3-2018 hoe beleving met betekenis tot een hogere winkelomzet leidt en verder ook Shopping Centre News december 2017 en Shopping Centre News maart 2015