Onderzoek en advies horeca en leisure Stadshart Lelystad

Om de ontwikkelings(on)mogelijkheden van de horeca en leisure in het Stadshart Lelystad goed te kunnen onderbouwen heeft B@S Consultants onderzoek uitgevoerd. Gestart is met een korte beschrijving van de uitgangssituatie en de achtergronden voor ontwikkeling van horeca en leisure in Lelystad in het algemeen en voor het Stadshart in het bijzonder. Vervolgens is ingegaan op de diverse voor het Stadshart (mogelijk) relevante vormen van horeca en leisure. Per functie wordt een indruk gegeven van de huidige en in de toekomst mogelijke aanbodstructuur van betreffende functies in Lelystad algemeen en in het Stadshart in het bijzonder.