REvisie winkelontwikkeling Lijnbaan Rotterdam

In de binnenstad van Rotterdam staan er diverse grote plannen voor nieuw winkelaanbod op stapel, zoals de 2e Beurstraverse, herontwikkeling Postkantoor Coolsingel en meerdere andere projecten met winkels. Om zicht te krijgen op de positie en het perspectief van de Lijnbaan als winkelhart heeft B@S Consultants voor de gemeente Rotterdam geadviseerd over de mogelijke ontwikkeling van de Lijnbaan. Rekening houdend met ontwikkelingen en trends en de unieke positie van de Lijnbaan is deze winkelstraat economisch gezien het meest gebaat bij een aanpak die zich richt op het behoud van de huidige A1-status. Niets doen betekent verval en is géén optie, maar een grootschalige herontwikkeling en uitbreiding van het winkelapparaat aan de Lijnbaan past ook niet in het profiel en het toekomstbeeld van de Lijnbaan als onderscheidend onderdeel van het A1-winkelgebied in de binnenstad van Rotterdam. In combinatie met een vergaande aanpak van de openbare ruimte door de gemeente worden ook eigenaren en ondernemers gevraagd bij te dragen in het herstel van de uitstraling van hun panden en gevels. Indien nodig is op specifieke strategische plekken een beperkte fysieke uitbreiding van het winkelaanbod mogelijk om een mix van bestaande en nieuw te vestigen (middel)grote A1- winkels én (kleinere) specialistische zaken te kunnen garanderen.