Marktruimte Detailhandel

Regelmatig wordt B@S Consultants gevraagd in een beknopte rapportage antwoord te geven op de vraag wat het draagvlak en de marktruimte is voor bestaande en eventueel nieuwe winkels in de gemeente, de binnenstad of dorpskern en eventueel overige winkelgebieden. En als die marktruimte er is: welke invulling van die marktruimte (type winkels, kwaliteit aanbieders etc.) voor de toekomst dan de beste optie is.Die vraag kan actueel zijn omdat er veel leegstand is, of omdat er vanuit de markt juist concrete interesse is voor vestiging in een bepaald winkelgebied, en ook voor het vaststellen van bestemmingsplan.