Congressen, RondeTafels, workshops en bijeenkomsten

Regelmatig verzorgt B@S Consultants presentaties en organiseert zij voor gemeenten en ondernemersverenigingen boeiende workshops en rondetafel bijeenkomsten over ontwikkelingen en trends in de vraag naar en het aanbod van winkel- en voorzieningen. Onderwerpen die recent werden besproken gingen over oplossingen om de effecten van afnemende consumentenvraag en toenemende leegstand van winkels een halt toe te roepen. Daarbij worden fysieke winkels opgeroepen meer gebruik te maken van het internet en moderne technieken om de consument te binden.