Congressen, events, workshops en bijeenkomsten

Brood@Spelen is een initiatief van Paul Rodenburg van B@S Retail Consultants. Jaarlijks organiseren wij de Brood@Spelen middag (in 2019 voor 20e jaar op rij) en meerdere netwerkbijeenkomsten, rondetafels, inhouse masterclasses en openbare thema- en inspiratiebijeenkomsten. Dat doen wij binnen en buiten ons netwerk, op uitnodiging én via openbare aanmelding, op eigen risico én in opdracht van derden.

Regelmatig verzorgt B@S Consultants presentaties en organiseert zij voor gemeenten en ondernemersverenigingen boeiende workshops en rondetafel bijeenkomsten over ontwikkelingen en trends in de vraag naar en het aanbod van winkel- en voorzieningen. Onderwerpen die recent werden besproken gingen over oplossingen om de effecten van afnemende consumentenvraag en toenemende leegstand van winkels een halt toe te roepen. Daarbij worden fysieke winkels opgeroepen meer gebruik te maken van het internet en moderne technieken om de consument te binden.

Verslagen van eerdere Brood@Spelen bijeenkomsten vindt u op Verslagen 2000 – 2019.