Uitgaansmanager horeca en cultuurgebied Apeldoorn

In Apeldoorn heeft B@S Consultants voor de horeca- en cultuurondernemers omgeving Caterplein een ‘BidBook Uitgaans- en Cultuurkwartier’ opgesteld. In dat BidBook onderschrijven ondernemers een gezamenlijk gedragen verbeteringsdoel en vier concrete verbeteropgaven. Die verbeteringen zijn samengevat onder de noemers Fysiek, Aanbod, Samenwerking en Profilering. Binnen elke verbeteropgave liggen er verantwoordelijkheden en taken voor de diverse in het gebied betrokken partijen. Onder de ondernemers is een ruim draagvlak gevonden en het bod is vastgelegd in de door een meerderheid van de ondernemers ondertekende intentieverklaring. Inmiddels zijn diverse afgesproken vervolgactiviteiten ook daadwerkelijk gerealiseerd