Leisure onderzoek en visie Stadshart Hoogezand

B@S Consultants onderzocht voor het stadscentrum van Hoogezand de mogelijkheden voor ontwikkeling van leisure met een functie voor de lokale bevolking en aantrekkingskracht in de regio. Concentratie van leisure in het zuidelijk deel van het centrumgebied heeft de voorkeur boven spreiding. De voorgenomen herontwikkeling van het hier gevestigde theater, inclusief kunstencentrum, bibliotheek en bioscoop vormt de culturele basis van een binnenstedelijke leisurecluster dat kan worden aangevuld met diverse typen horeca en leisure, waarbij het niet alleen gaat om de functies maar ook om het realiseren van een voor de bezoekers van die functies aantrekkelijke openbare ruimte en gebouwde omgeving.