SecondOpinion Winkelontwikkeling

B@S Consultants heeft in de vorm van een second opinion antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja welke ontwikkelingsmogelijkheden er in Rosmalen Centrum zijn voor winkels, zowel in kwantitatieve zin (marktruimte in aantallen en m2 winkelvloeroppervlak) als kwalitatief (branchering). Er is marktonderzoek uitgevoerd en geadviseerd over de invulling van de gesignaleerde marktruimte de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor herontwikkeling van centrum-zuid als de plek voor de uitbreiding van het nieuwe winkelaanbod in Rosmalen.