Praktijksimulatie Leegstandverordening

De gemeente Oldambt voert een actief leegstandbeleid. In dat kader is ook een leegstandverordening vastgesteld. Deze leegstandverordening is één van de juridische instrumenten die de gemeente ter beschikking staat en wordt ingezet naast andere financiële, juridische, organisatorische en beleidsinstrumenten.

De gemeenten die de leegstandverordening hebben ingevoerd zien deze met name als ‘een stok achter de deur’ en als een extra mogelijkheid om effectief leegstandbeleid te voeren. Gemeenten die de leegstandverordening niet hebben ingevoerd, voeren vooral als reden aan dat nut en noodzaak ontbreekt omdat er voldoende andere middelen zijn om het leegstandbeleid op een goede manier uit te voeren en ook dat er onvoldoende fondsen zijn om de extra capaciteit te kunnen bekostigen. Er is ook nog maar weinig concrete ervaring opgedaan met de leegstandverordening.

Om de praktische inzetbaarheid en impact van de leegstandverordening in beeld te krijgen heeft Platform31 in samenwerking met de gemeente Oldambt een praktijksimulatie laten organiseren. B@S Consultants ǀ Brood@Spelen heeft met HYS Legal de praktijksimulatie ontwikkeld en uitgevoerd. Lees Praktijksimulatie Leegstandverordening gemeente Oldambt