toekomstbestendige binnenstad

Geplaatst:

Week 47 was weer eens zo’n week van kennis opdoen en die ook weer delen. Twee interessante bijeenkomsten bijgewoond (het 50 jarig lustrumcongres van Vedis en het Gelders debat ‘Winkels stad in, Winkels stad uit’) en zelf ook twee presentaties mogen verzorgen (voor de leden van Stadsherstel Gorinchem en voor het beraad van G32 gemeenten over economie en werk).

Voor Stadsherstel Gorinchem stond de positie en het perspectief van het winkelaanbod in de binnenstad van Gorinchem centraal. Die binnenstad kent net als andere Nederlandse binnensteden een zichtbare leegstand. Niet zozeer in hartje kernwinkelgebied, maar wel in de aanloopstraten en op enkele in de jaren negentig van de vorige eeuw gerealiseerde nu toch wat ongelukkige plekken. Een leegstand die trouwens actief aangepakt wordt door het centrummanagement. Met succes, maar als het ene winkelpand weer gevuld is, blijkt een ander pand weer leeg te komen. Centraal thema voor het toekomstig winkelen in de binnenstad van Gorinchem was ‘Het oude met het nieuwe verbinden’. Want, waarom zou je het ‘oude’ Gorinchem waarin veel geschiedenis en beleving met betekenis schuilt gaat niet de kans geven om zich met het ‘nieuwe’ te versterken. Winkelen is een kwestie van ontmoeten, zowel fysiek als digitaal. En die ontmoetingsfunctie vindt je vanouds in onze binnensteden. De ontmoeting wordt daar ondersteund door aantrekkelijke winkels en winkelgebieden. Technologische vernieuwing van de fysiek al aantrekkelijke winkels, openbare ruimte en gebouwde omgeving geeft binnensteden in het algemeen en de binnenstad van Gorinchem in het bijzonder een extra kans om het bezoek van locale en regionale consumenten te blijven binden. Dat Gorinchem over ondernemers beschikt die dit ook daadwerkelijk in de praktijk brengen, blijkt onder andere in het Nieuwsuur item van 18 oktober jongstleden (zie de video http://nieuwsuur.nl/onderwerp/563957-einde-economische-crisis-in-zicht.html).

Een dag later mocht ik met Brood@Spelen in het G32 beraad economie en werk een presentatie verzorgen over toekomstbestendige winkels en winkelgebieden en hoe daar beleidsmatig mee om te gaan. Bij deze bijeenkomst waren niet alleen wethouders en ambtenaren van de G32 gemeenten, maar ook vertegenwoordigers van rijk en provincie, de detailhandel, winkelvastgoed eigenaren, platform binnenstadmanagement en het organiserende Platform31 aanwezig. De discussie concentreerde zich op de vragen ‘wat moet de gemeente doen en wat mag de markt doen’ om winkelgebieden toekomstbestendig te maken en omgekeerd ‘wat moeten de marktpartijen doen en wat mag de gemeente doen’. Conclusie was dat de visie van gemeenten en betrokken marktpartijen op toekomstbestendig ondernemen, winkelvastgoed en winkelbeleid voor 90% overeenkomt. Die 10% verschil van mening heeft in het verleden echter voor veel discommunicatie gezorgd. Enerzijds omdat niet alle partijen in het overleg betrokken waren en anderzijds omdat wel betrokken partijen in het overleg uiteindelijk nooit het achterste van de tong lieten zien. Dit leidt tot op de dag van vandaag tot onaangename verrassingen bij gemeenten, bijvoorbeeld als belangrijke winkelbedrijven en/of winkelvastgoedeigenaren zich zonder vooraankondiging uit de stad terugtrekken. En dit bevordert het onderling vertrouwen van de diverse betrokken partijen natuurlijk niet. Om dat in de toekomst te vermijden heeft G32 zichzelf tot doel gesteld om het gesprek aan te blijven gaan. De op het G32-beraad aanwezige marktpartijen hebben onderstreept dat het ook voor hun belangrijk is om elkaar (zoveel mogelijk ?) met open vizier tegemoet te treden. We zijn benieuwd.

Al met al is op alle bijeenkomsten beluisterd en ook onderstreept dat het voor een goede toekomstige ontwikkeling van het winkelaanbod en de winkelgebieden een eerste vereiste is om een al oude voorwaarde voor succes weer in ere te herstellen, namelijk een open gesprek en transparante samenwerking. Immers : Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig.