Centrumplan Den Hoorn

Geplaatst: augustus 2013

B@S Consultants heeft de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden van het winkelaanbod in het centrum van Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland in beeld gebracht. Het Centrumplan Den Hoorn wordt ontwikkeld door Waaijer Projectrealisatie en Jumbo. Het nieuwe plan draagt bij aan een aantrekkelijker winkelgebied en aan positieversterking van de huidige winkeliers. Daarnaast versterkt het plan het dorpse karakter van Den Hoorn.

Ontwikkelaar centrumplan Den Hoorn bekend(10-07-2013)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland heeft een keuze gemaakt uit de ingediende voorstellen voor de ontwikkeling van het centrumplan Den Hoorn. De keuze is gevallen op het voorstel van Waaijer Projectrealisatie in samenwerking met Jumbo Supermarkten. Het nieuwe plan draagt bij aan een aantrekkelijker winkelgebied en aan positieversterking van de huidige winkeliers. Daarnaast versterkt het plan het dorpse karakter van Den Hoorn.

Ontwikkelplan

De afgelopen jaren is Den Hoorn door de vele woningbouw flink gegroeid. De gemeente wil nu in het centrum van Den Hoorn meer detailhandel, levendigheid en een interessant winkelaanbod. Het moet een gastvrij en sfeervol winkelgebied worden voor bewoners en bezoekers. Een goede bereikbaarheid voor bezoekers per auto of fiets, maar ook voor voetgangers hoort daarbij, net als onbetaald parkeren. Door het zogenaamde ‘shared space concept’ krijgen de fietser en voetganger de prioriteit. De Dijkshoornseweg wordt makkelijk en veilig verbonden met de nieuwe supermarktlocatie. Daarnaast wordt het plein vooral een verblijfsplek, gelegen aan het begin van het winkelgebied aan de Dijkshoornseweg.

Voorstel Waaijer

Het voorstel van Waaijer betreft niet alleen een supermarkt, maar ook woningen. Doordat boven de winkels woningen komen in niet meer dan twee lagen en een kap, versterkt het plan het dorpse karakter van Den Hoorn. Inwoners hechten hier veel waarde aan. De komst van een tweede supermarkt vergroot de aantrekkelijkheid van het winkelgebied voor inwoners en ondernemers. Hiermee ontstaan kansen voor nieuwe ondernemers, bijvoorbeeld in de non-food sector. Onderscheidend aan dit voorstel is ook dat het plan in relatief korte tijd uitvoerbaar is.

Vervolgstappen

De komende maanden werkt de combinatie Waaijer de plannen verder uit. De gemeente sluit hiervoor een intentieovereenkomst met Waaijer. De planning is om aan het eind van het jaar een definitief plan te presenteren aan de gemeenteraad. Bij de uitwerking van de plannen worden bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden betrokken. Belangrijke grondeigenaar in het gebied is de combinatie van de Projectontwikkelaar Van Leeuwen en Plus Vastgoed. Het is de bedoeling van de gemeente om deze combinatie bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken.