Brood@Spelen 2016 – Boekpresentatie – #WatNouEindeVanWinkels (verslag)

Geplaatst:

2 juni 2016 – BOEKPRESENTATIE – #WatNouEindeVanWinkels

Hans van Tellingen en en zijn medeauteurs Rien Romijn, Jeroen Verwaaijen, Ronald van Velzen, Joost de Baaij, Gerard Zandbergen, Marcel Reinartz, Ernest Schaapman, Jorine de Soet vertelden op 2 juni 2016 op de Brood@Spelen Boekpresentatie #WatNouEindeVanWinkels hoe het echt zit met de winkelmarkt. De ongeveer 125 aanwezigen kregen een bijzonder programma voorgeschoteld. Hans van Tellingen, medeauteurs en de organisatoren Edwin Brugman (Shopping Centre News) en Paul Rodenburg (B@S Consultants | Brood@Spelen) kijken met veel plezier terug op deze bijzondere Brood@Spelen 2016 #WatNouEindeVanWinkels. Lees hieronder het verslag.

#WatNouEindeVanWinkels
De themamiddagen van Brood@Spelen, georganiseerd door Paul Rodenburg, staan al jaren garant voor nieuwe inzichten in het veranderende retaillandschap. Dat was dit jaar niet anders. Het was wel voor het eerst dat de kennisdag was georganiseerd rondom een boekpresentatie. De publicatie #WatNouEindeVanWinkels van Hans van Tellingen staat niet alleen in de belangstelling bij vakgenoten, maar is ook in de landelijke media inmiddels een veelbesproken visie.

De aanleiding
Het voornemen om de auteur van het boek “Het einde van Winkels?” zo min mogelijk te noemen tijdens deze bijeenkomst bleek al bij voorbaat kansloos. Cor Molenaar (buitengewoon hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit) voorspelde immers een paar jaar geleden dat een groot deel van het winkelbestand in Nederland gaat verdwijnen. Dat was de aanleiding voor Van Tellingen (directeur bij onderzoeks- en adviesbureau Strabo) om een tegengeluid te laten horen. Dit via zowel social media als via een artikelreeks in vakblad Shopping Centre NEWS. Dat resulteerde op 2 juni 2016 in een uitgebreide onderbouwing in boekvorm. Voor diverse hoofdstukken had Van Tellingen specialisten benaderd die als co-auteur hebben meegewerkt aan het boek. Zij waren deze dag aanwezig, om vanuit hun expertise, een beeld te schetsen over de toekomst van het fysieke winkellandschap.

Winkels verdwijnen wel degelijk…
Dat valt ook niet te ontkennen, na de recente faillissementen van grote ketens als V&D, Perry Sport, e.v.a. Ook zijn er stads- en winkelcentra met bijzonder veel leegstand en bijbehorende verpaupering. Daar staan echter ontwikkelingen tegenover die het winkelarsenaal juist weer een stimulans geven. De retailomgeving is volop in beweging. En dat zorgt voor winnaars en verliezers.
Niet de webwinkels, maar de crisis en het veranderende consumentengedrag zijn volgens Van Tellingen de belangrijkste oorzaak dat winkels het niet meer redden. Zijn conclusie over de verouderde winkelconcepten en slecht bezochte winkelgebieden is hard: “Snel sluiten en afbreken, zodat er ruimte ontstaat voor concepten waar de consument wel op zit te wachten.”
Aan de negatieve kant van de balans noemt Van Tellingen ook de meubelboulevards. “Daar zijn er in Nederland veel te veel van, en naar verwachting zal een deel het niet redden.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Van Tellingen en de co-auteurs focussen vooral op de kansen die er liggen voor nieuwe ontwikkelingen. Waar verouderde winkels verdwijnen ontstaat ruimte voor iets nieuws. Aan de hand van enkele stellingen wordt een beeld gegeven van de kansen die er zijn voor de toekomst van winkels.
“Zolang er vrouwen zijn, wordt er gewinkeld” is een gevleugelde uitspraak van Van Tellingen. Zo’n 60% van de aankopen in de winkels wordt gedaan door vrouwen. Van Tellingen: “En bij 85% van de aankopen is de stem van de vrouw beslissend. Zolang er mensen zijn zal er fysiek worden gewinkeld. Het belang van online verkopen neemt inderdaad toe, maar wordt erg gehyped door sommige mensen. In ons onderzoek komen we voor 2015 uit op een marktaandeel van 5%.”
Veel webwinkels zijn er inmiddels achter gekomen dat het lastig is om rond een online businessmodel een goed verdienmodel te realiseren. Want in tegenstelling tot de eerste verwachtingen, blijkt aan het exploiteren van een webwinkel nog een fors kostenplaatje te kleven (neem alleen al de retourkosten!). Fysieke winkels zijn nog altijd veel beter in staat om winstgevend te opereren en de klant te verleiden om nog wat extra’s aan te schaffen. Dit wordt ‘de lange kassabon’ genoemd. Diverse webwinkels hebben inmiddels besloten om ook fysieke winkels te openen. De combinatie online – offline maakt een winkelmerk immers veel effectiever.

Maar het kan ook in deze tijd nog zonder deze combinatie. Rien Romijn van Seinpost geeft een voorbeeld van een keten die wel is aangepast aan de nieuwe wensen van de consument. De komst van modeketen Primark heeft al in diverse winkelgebieden gezorgd voor meer publiek aan een winkelgebied. Daarvan profiteren ook de omliggende winkels en horeca. Specifiek voor Eindhoven bleek dat er veel extra Vlaamse bezoekers kwamen shoppen; en die verblijven dan natuurlijk wat langer in het centrum.

In de discussie over het aandeel van online bestedingen in de totale winkelbestedingen laat Joost de Baaij (Syntrus Achmea) beeldend zien welk deel van de kleding die hij tijdens de presentatie draagt in een fysieke winkel gekocht is en welk deel via internet. Als hij de vraag vervolgens stelt aan de ongeveer 125 aanwezigen dan blijkt uit dit volledig niet-representatieve onderzoekje dat het grootste deel van de aanwezigen géén internetkleding aan heeft; acht deelnemers blijken meer dan 50% van hun kleding via internet aangeschaft te hebben.

Werk aan de winkel
Veel partijen zijn slecht in staat om zich aan te passen aan het snel veranderende wensenpatroon van de winkelende klant. Dat geldt zowel voor winkeliers, projectontwikkelaars als overheden. Diverse sprekers gaan in op de belemmeringen die zij ervaren bij het ontwikkelen van een marktgericht winkelaanbod. Zo betoogt Ernest Schaapman (Basset Bleu) dat met winkeliers maar weinig rekening wordt gehouden en dat winkeliers daarom vooral uit moeten gaan van eigen kracht en visie en minder vanuit samenwerking waarvan het resultaat en nut voor winkeliers veel minder groot is dan vaak wordt gesuggereerd. Marcel Reinartz (Reinartz Management & Advies) licht het belang toe van saneren en transformeren. We ontkomen niet aan het opruimen van overschot en dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vastgoedsectoren en overheid. Hoeft niet altijd persé door samenwerken, het kan ook naast elkaar binnen vastgelegde kaders.

Het betaald parkeren is in diverse steden ook behoorlijk uit de hand gelopen. Jeroen Verwaaijen (Strabo) schreef hier een column over en leest die voor als een eye-opener. Voor sommige colleges zijn de parkeergelden een makkelijke manier om een gat in de begroting te dichten. Strabo onderzocht dat het invoeren van betaald parkeren enorme gevolgen heeft voor het bezoek aan een winkellocatie en dus op de omzet. De hoogte van het parkeertarief was daarbij minder relevant.

De huidige outletcentra in Nederland doen het behoorlijk goed. Toch is de weerstand tegen de komst van een outletcentrum nog altijd fel en emotioneel. Vaak komt die weerstand vanuit winkelgebieden die hierin een bedreiging zien voor hun eigen voortbestaan. Concreet speelt dat nu in Assen. Volgens Ronald van Velzen (Cityworks) zouden steden er verstandig aan doen om outlets eens wat beter te bestuderen. Zij hebben immers een formule gevonden om de klanten te trekken en te behouden. Daarvoor is wel enig ‘dictatoriaal’ leiderschap nodig om de formule te bewaken. Gevolg is een prettige winkelomgeving, die schoon, heel en veilig is en waar actief wordt ingespeeld op de wensen van de bezoeker. Bijvoorbeeld met lage, of geen parkeergelden. Maar ook met uniforme openingstijden.

Dat de handschoen niet alleen bij de overheid wordt neergelegd blijkt ook uit de aanbevelingen voor ondernemers. Nederlandse winkeliers kunnen nog een flinke slag maken op het gebied van klantvriendelijkheid en beleving in de winkels. Extra betalen voor een toiletbezoek of een tasje noemt van Tellingen ‘De manier om je klanten weg te jagen.’

Leisure en retail
Dat er in winkelgebieden meer aandacht nodig is voor het onderwerp ‘beleving’; daarover bestaat onder de co-auteurs wel consensus. Over de invulling daarvan lopen de visies uiteen.

Van Tellingen noemt de trend ‘blurring’ waarbij verschillende businessmodellen zich met elkaar vermengen. Hierdoor ontstaan leuke nieuwe concepten met een grotere meerwaarde in beleving. Veel van die blurring concepten worden echter onmogelijk gemaakt door bestaande (verouderde) wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld het aanbieden van een hapje en drankje in een winkelomgeving (scheiding retail en horeca). Jorine de Soet (Kordaat in Ruimte) ziet de opkomst van meer leisure gerelateerde bedrijven als een welkome aanvulling: “Zij vergroten de beleving en dat biedt kansen om in contact te komen met je klanten.” Gerard Zandbergen (Locatus) haalt een onderzoek uit Oberhausen (door ECE) aan waaruit bleek dat horeca en leisure voor 60% van de bezoekers de aanleiding was om het specifieke (winkel)gebied te bezoeken. Van Tellingen is van mening dat de beleving vooral binnen winkelconcepten moet worden ontwikkeld: “De poppenkast op straat is vaak maar een lapmiddel. En voor horecaconcepten geldt dat vooral bijzondere unieke concepten een meerwaarde zijn”. En tot slot zijn de auteurs het er ook over eens dat de projectontwikkelaar ook een belangrijke rol heeft. Deze moet immers vierkante meters beschikbaar maken tegen een lager tarief om leisure te faciliteren.

Met ook een live Radio EenVandaag gesprek tussen Hans van Tellingen en Cor Molenaar was het een boeiende en leerzame middag die met een vrolijke muzikale noot en een #WatNouEindeVanWinkels T-shirt voor Hans van Tellingen en zijn medeauteurs werd afgesloten.

Dit verslag werd geschreven door Walter Jonker van Pretwerk.nl: ondernemend nieuws uit de recreatiesector

Deze 17e Brood@Spelen en boekpresentatie werd georganiseerd door Edwin Brugman (uitgever van het boek en uitgever van Shopping Centre News) en Paul Rodenburg (organisator van Brood@Spelen en als onderzoeker/adviseur actief met B@S Retail Consultants)
Voor meer informatie klik op

boek hele voorkant

 

overzicht relevante links:

– bundeling van alle presentaties in PDF 160602 Brood@Spelen 2016 ALLE presentaties #WatNouEindeVanWinkels
– door Edwin Brugman van Shopping Centre News gemaakte video op video impressie Brood@Spelen 2016 #WatNouEindeVanWinkels
– het Radio EenVandaag gesprek van Hans van Telllingen met Cor Molenaar op Radio EenVandaag gesprek Hans van Tellingen en Cor Molenaar
– de #WatNouEindeVanWinkels twitterwall op Twitterwall #WatNouEindeVanWinkels

_SCN0504

_SCN0525

_SCN4592

_SCN2284

_SCN0548

_SCN2291

_SCN4580

_SCN2313

_SCN2322

_SCN4637

_SCN4607

_SCN4620

Deelnemers
Yvette Abbing (gemeente Zevenaar), Achmed Achbari (gemeente Leiderdorp), Annemiek Adams (gemeente Heerhugowaard), Otto Ambagtsheer (Unibail-Rodamco), John Avis (gemeente Amsterdam), Joost de Baaij (Syntrus Achmea), Rudolf Bak (Drs. R.L. Bak Property Research & Consultancy), Anja Bakker (Langeslag Vastgoed BV), Ab Barneveld (ABN AMRO Bank N.V.), Machteld Beekhuis (Areaal Advies), Nil de Bis (Annexum Invest B.V.), Manon den Blanken (gemeente Utrecht), Max Bleumink (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Mark Blijleven (ConnectAndPlay int.), Klaas Boekschoten (ASR vastgoed vermogensbeheer), Rispa Boot (WF Marketingcommunicatie), Mark Bosch (Rond Consulting), René van den Broek (Cascade Real Estate), Jaap Broer (Decisio), Edwin Brugman (Shopping Centre News), Tom Bul (Strabo), Willem Buijs (CHAINELS), Milan Caspers (Strabo), Jacq. Cornelissen (centrummanager Leidschendam-Voorburg), Carl Damen (Primera), Gerben van Dijk (Bouwstenen voor Sociaal en Herbestemmingsteam), Anneke van Dijk (Bak Van Dijk Plan en Projectconsult), Diana Dolfing (FVH facility), Annemieke van Dongen (AD verslaggever retail), Aldo Dorsman (gemeente Rotterdam REO), Tom Draisma (VERDRAAID | concept en ontwikkeling in ruimte en beleving), Huub Elders (CBRE | Shopping Centre Management), Wabe van Enk (Property NL), Sieuwerd Ermerins (IVBN), Manuela Fernadez (WF Marketingcommunicatie), Anneloes de Fou (Bricks advocaten), Herman Fransen (Horeca Breed), Ward Frielink (DTNP), Wim van Gennip (Project01), Brigit Gerritse (NRW Nederlandse Raad Winkelcentra), Han Goes (Q square consultants), Rob van Gool (Annexum), Wilma Greter (gemeente Amsterdam), Claudia van Haeften (Societeit Vastgoed), Peter ter Hark (Retail Prospect), Sjoerd Harsveldt (kikx development bv), Jeroen van Heemskerk-Düker (Studio Hyperion), Ronald Heerens (Rond Consulting), Michael Hesp (CBRE Global Investors NL), Rene Hogenboom (Altera Vastgoed NV), Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning), Frank Hubrecht (De Centrale BV), Bart van de Hulsbeek (Parkeerstrateeg), Ytje van de Hulsbeek (Y-organize), Wendy Hulshof (PFM footfall intelligence), Hans Imanse (MOOS Studioos), Maries Immerman (Landal GreenParks BV), Björn Jansen (Locatus), Suzanne Jeurissen (Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid), Walter Jonker (Pretwerk), Michel Jonkheer (LookFeel Consultancy), Evert-Jan Kleine (gemeente Rotterdam REO), Wim Kleine (AKV Vastgoed BV), Annemiek Kleinheerenbrink (Strabo), Bob Kloos (Q square consultants), Erik van Koert (MCR Retailminds BV), Jacqueline van Koningsbrugge (Bridge Vastgoed), Sandra Kooiman (Wereldhave Management Nederland B.V.), Simone Kramers (BPD Europe BV), Gerbrand Kuipers (gemeente Leiderdorp), Gideon Kwint (De Centrale BV), Fred Langeslag (Langeslag Vastgoed BV), Veronique Leenhouwers (Lidl Nederland), Walther van Leeuwe (Provast), Hans van Leeuwen (SLIMM Advies | PLeisureworld), Lisa Leijnse (Strabo), Tjerk van Leusden (SuperVastgoed), Tie Liebe (Liebe), Fenna Levenbach (Strabo), Rolph Limpens (VastgoedPRO), Leo van der Linde (Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid), Stef van der Loo (Rond Consulting), Dick Loos (Loos Early BV), Roderik Lüschen (WP Retail Development & Management B.V.), Dave Mayenbrig (gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling), Kees van der Meulen (Altera Vastgoed), Miriam Meier-Boschaart (ROmagazine), Monika Misura (SPRYG), Nico Mol (gemeente Zwijndrecht), Rick Moorman (House of Men), Joost Nicasie (Areaal Advies), Ellen Nijenhof (CBRE), Inge Niks (iXin), Jessica Offenberg (gemeente Utrecht), Diana van Os (Centrummanagement Almelo), Corina van Oord (gemeente Zwijndrecht), Angela Oostveen (Van der Goes architectuur en stedenbouw), Jarch Ordelman (Specsavers), Anne Ophoff (MRP Development), Arjan den Ouden (Rond Consulting), Gustave Pol (gemeente Zevenaar), Niels Portman (gemeente Alphen a/d Rijn), Arjan Post (IMK), Jeroen Puik (Klepierre), Silvia Ramalho (Agilent Technologies), Eckhardt Regeer (gemeente Nieuwegein), Inge Reijmer (gemeente Beverwijk), Marcel Reinartz (RMA bv), Ed Rentenaar (gemeente Lelystad), Saskia Rill (Marbles Plintmanager Zuidas), Fanny Ritt (Wereldhave Management Nederland B.V.), Paul Rodenburg (B@S Consultants), Rien Romijn (Seinpost), Hanneke van Rooijen (Platform31), Jeroen Roose-van Leijden (HISA), Ernest Schaapman (BassetBleu), Peter ter Schiphorst (Bassetbleu), Cor-Jan Schreuder (Hoogvliet Beheer), Koos Seerden (Rho Adviseurs B.V.), Esther Schmidt (DTZ Zadelhoff), Hugo Schrameyer (Shopmarkupdate), Raymond Sestig (Bulsink Retail), Rosalie Smit (Centrummanagement Schalkwijk), Derk-Jan Somsen (gemeente Almere), Marianne Wesseloo (Klepierre management Nederland bv),Johan Spin (Center Manager The Wall), Jorine de Soet (KIR Kordaat in Ruimte), Jan-Willem Speetjens (Seinpost), Marianne van de Steeg (Centrum Almelo), Quintijn Stok (Kroonenberg Groep), Martine Sturm (Klepierre), Hans van Tellingen (Strabo), Sam van Tellingen (Keizer Karel College), Dave Thomasse (NSI), Leon Timmerman (Bilfinger Real Estate), Joke Timmers (gemeente Gouda), Ben Timmer (BT Real Estate), Nico Vanderveen (Warenhuis Vanderveen Assen), Mirjam van der Veer (Shopping Centre News), Gert-Jan Veldkamp (WP Retail Development & Management B.V.), Ronald van Velzen (CityWorks), Per Vermaas (Strabo), Annemiek Verstappen (Centrummanager Ondernemersfonds Breda), Jeroen Verwaaijen (Strabo), Peter Vorenkamp (NowaHuta Geo Consult), Kjeld Vosjan (Vosjan Management), Jack de Vreede (SSM retail platform), Rutger de Vries (Nico de Vries Projectdecoraties), Johannes van Walsum (NHTV), Johan Weeber (Vastgoed Prospect bv), Jeroen van der Weerd (Bureau van der Weerd), Geert Welten (BRO), Twan Wilke (Vastgoed Centraal), Gerrit van Woudenbergh (Centrum Almelo), Pim van Wylick (The Form Foundation), Saskia Zorge (gemeente Amstelveen), Thys van der Zouwen (Tenstone BV), Gerard Zandbergen (Locatus), Martijn van Zanten (AS Watson), Hans Zimmer (UPIV), Gerard Zwier (Centrummanagement Schalkwijk), Rick Zijderveld (gemeente Den Haag)

[/grid8]

boek hele voorkant