RondeT@fel 2015

Op de RondeT@fel 2015 werden drie mogelijke oplossingen voor het aanpakken van leegstaande winkelruimte juridisch toegelicht en besproken. De aandacht richtte zich op (vrijwillige) stedelijke herverkaveling, de leegstandverordening en freezones met verlichte regelgeving.

Winkelleegstand is een zaak van eigenaren, gebruikers en gemeenten. Eigenaren zijn als eersten verantwoordelijk voor het oplossen van winkelleegstand en (potentiële) gebruikers zijn gebaat bij goede oplossingen. In het realiseren van oplossingen is het eigen initiatief van deze marktpartijen van groot belang. Daarbij kunnen gemeenten faciliterend, ondersteunend en toetsend optreden en daarvoor diverse juridische instrumenten inzetten. Naast de al bekende, traditionele aanpak via het grondbeleid (zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten), leegstandbeheer, transformatie, herbestemming en regionale afstemming zijn er diverse ontwikkelingen gaande die uitgaan van de “nieuwe realiteit” en aansluiten bij organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Op de RondeT@fel 2015 zijn er drie nader toegelicht en besproken met een groep vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten en provincies.

Lees verslag in Shopping Centre News (maart 2016) SCN1-2016 RondeT@fel juridisch

logo rondetafel helder 26 november 2015

De RondeT@fel 2015 wordt mogelijk gemaakt door

 

logo KADASTER

logo OLDAMBT

logo PLATFORM31

logoHYSlegal

logo B@S Brood@Spelen

Inleiders
Rob van Duivenboden (HYS Legal)
Marc van Geene (Kadaster)
Ronald Hogewind (HYS Legal)
Geke Löhr (Gemeente Oldambt)
Gerbrand Osinga (HYS Legal)
Paul Rodenburg (B@S | Brood@Spelen)
Hanneke van Rooijen (Platform31)

Klik & Lees Verslagen 2000 – 2014 voor verslagen van eerdere RondeT@fels en Brood@Spelen bijeenkomsten 2000 – 2014.