Privacybeleid

Privacybeleid en cookieverklaring

B@S Retail Consultants | Brood@Spelen gevestigd aan de Mr. Tripkade 21, 3571 SV Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring van ons privacybeleid en cookieverklaring.

Contactgegevens

B@S Retail Consultants
Adres : Mr. Tripkade 21, 3571 SV Utrecht, Nederland
telefoon : +31 302730411
Email: mail@basconsultants.nl

Functionaris Gegevensbescherming van B@S Retail Consultants : Paul Rodenburg, te bereiken via paul@basconsultants.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

B@S Retail Consultants verwerkt uw persoonsgegevens in een klanten- en relatiebestand, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van de contactpersoon
 • persoonlijke gegevens : heer/mevrouw
 • werkgerelateerd : naam van het bedrijf of instelling
 • Adresgegevens bedrijf/instelling: Straatnaam/postbus + (huis)nummer, plaats, land
 • Telefoonnummer : van de contactpersoon (vast zakelijk en/of mobiel)
 • E-mailadres : van bedrijf/instelling en/of de contactpersoon
 • Contactmoment : Datum van eerste en van laatste contact

Bezoekt u onze websites www.basconsultants.nl en www.broodenspelen.nl dan beschikken wij automatisch ook over Uw IP-adres, Internetbrowser, apparaat type en gegevens over uw activiteiten op onze website, Deze informatie wordt in geanonimiseerde vorm verwerkt door Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienstverlening is gericht op zakelijke doelgroepen en klanten en heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen anders dan hierboven vermeld. Wij richten ons niet op websitebezoekers en/of klanten die jonger zijn dan 16 jaar maar kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@basconsultants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B@S Retail Consultants verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een opdracht
 • Het afhandelen van een betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondiging van (netwerk)bijeenkomsten
 • Contact opnemen, per post, telefonisch en/of per e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

B@S Retail Consultants analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

B@S Retail Consultants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

B@S Retail Consultants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B@S Retail Consultants) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B@S Retail Consultants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan tien jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens, inclusief de reden hiervan.

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan tien jaar na het eerste contact en als er geen verder contact is geweest na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en/of er géén opdracht uit voortvloeit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
 • Gegevens over bezoekersactiviteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype worden 1 jaar bewaard en gereset bij nieuwe activiteit. Dit is nodig voor analyse en marketingdoeleinden.
 • Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst worden bewaard zolang de overeenkomst van kracht is plus 10 jaar. Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard. Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

B@S Retail Consultants verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B@S Retail Consultants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende analyse, communicatie, marketing en hostingartijen en hebben daarmee een verwerkingsovereenkomst. Deze partijen hebben eigen privacy-statements.

Google Analytics
OM onze website te verbeteren en voor analyse en marketingdoeleinden gebruiken wij Google Analytics, gevestigd in de Verenigde Staten. Wij willen graag weten hoe bezoekers van onze website de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken. Daarvoor gebruiken wij Google Analytics die de informatie zoveel mogelijk geanonimiseerd weergeeft. Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Zie Privacybeleid van Google

Microsoft Office 365 Outlook.
Voor communicatie doeleinden maken wij gebruik van Microsoft Office 365 Outlook. Het betreft emailadressen met persoonsnaam gekoppeld aan werkgever. Microsoft is gevestigd in de Verenigde Staten. Zie privacybeleid van Microsoft

LaPosta
Voor het verturen van onze nieuwsbrieven en aankondigingen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten maken wij gebruik van Laposta, waarmee wij ook een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Laposta beheert hiervoor ons emailadressenbestand met contactgerelateerde gegevens. Met Laposta kunnen wij het kijk- en leesgedrag van onze nieuwsbrieven en aankondigingen analyseren.Het betreft  Laposta is een Nederlands bedrijf en voldoet aan de eisen van de AVG. Voor meer informatie zie www.laposta.nl.

One.com
Onze website wordt gehost door One.com, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. One.com registreert bezoekers en bezoekersgedrag op IP-adres en log gegevens. One.com is gevestigd in Denemarken en voldoet aan de eisen van de AVG. Voor privacybeleid zie one.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. B@S Retail Consultants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. B@S Retail Consultants gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast houden cookies uw surfgedrag bij zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de social media-bedrijven en adverteerders. Voor overzicht zie  Cookieverklaring bijgewerkt op 2 juni 2018 door Cookiebot.com 180602 CookieBot Reports _ Cookiebot 2 juni 2016

Op onze website tref u ook links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten onze website om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites.

Anti Spam Beleid

B@S Retail Consultants verstuurt nieuwsbrieven en aankondigingen via e-mail nadat een inschrijver zich hiervoor met een ‘dubbele opt-in’ heeft ingeschreven en bevestigd. Daarnaast kan B@S Retail Consultants eigen diensten en producten aanbieden via e-mail en via de websites www,basconsultants.nl en www.broodenspelen.nl.

B@S Retail Consultants heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel en probeert spam te allen tijde te voorkomen. B@S Retail Consultants zal de door ons verzamelde gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver voor onze nieuwsbrieven, aankondigingen etc. kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail. Elke inschrijver dient zich via een ‘dubbele opt-in’ te bevestigen. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

Klanten van B@S Retail Consultants worden automatisch op de verzendlijst gezet. Uiteraard hebben klanten ook altijd de mogelijk om zich af te melden van de verzendlijst door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B@S Retail Consultants en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul@basconsultants.nl. B@S Retail Consultants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B@S Retail Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via paul@basconsultants.nl.

Vragen

Heb u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar paul@basconsultants.nl

Deze Privacy Statement is conform het gestelde in de AVG voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. B@S Retail Consultants behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. B@S Retail Consultants is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. B@S Retail Consultants raadt u dan ook aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.