Verslag Brood@Spelen middag 2013

Geplaatst: juni 2013

Op 23 mei organiseerde Paul Rodenburg van B@S Consultants voor al weer het 14e jaar op rij de Brood@Spelen middag. Dit jaar in samenwerking met Shopping Centre News en voor het eerst in het Stadskasteel Oudaen. Op deze bijeenkomst ging het om ‘Winkelen : een kwestie van ontmoeten’ waarbij de vier sprekers de ruim 60 deelnemers een bijzonder inzicht gaven in de ontwikkeling van de winkel- en ontmoetingsfunctie van het centrum van Utrecht.

Stationsgebied Utrecht wil zich ontwikkelen tot een bijzondere ontmoetingsplek

Op 23 mei werd in het Utrechtse kasteel Oudaen een bijeenkomst gehouden waar de ontwikkelingen in het stationsgebied van de stad Utrecht centraal stonden. De ontwikkelaars van het stationsgebied hebben grote ambities. De locatie moet een echte reisbestemming worden die straks in de Lonely Planet wordt aanbevolen als unieke plek. Het onderscheidend vermogen ontstaat door een groot aantal pleinen en ontmoetingsplekken, met elk een eigen doelgroep en programmering.

Ontmoetingsplek

Plattegrond Nieuw Hoog Catharijne

Plattegrond Nieuw Hoog Catharijne

In de nieuwe opzet wordt relatief veel ruimte gemaakt voor een aangenaam verblijf. De ontmoetingsplek staat daarbij centraal; de verkoop in de retail is in dat concept een afgeleid product. “En dat is zelfs wereldwijd een unieke benadering…” laat Gert-Jan Dousi van Corio (eigenaar van o.a. winkelcentrum Hoog Catharijne) weten.

Dousi schetst tijdens de bijeenkomst het beeld van het vernieuwde Hoog Catharijne. Waar nu nog sprake is van een octopus aan winkelstraten, komt in de vernieuwde opzet een hoofdstructuur met twee corridors, gericht op de verplaatsing tussen station en winkelgebied. Aan deze corridors worden enkele pleinen gekoppeld, die ruimte bieden aan ontmoeting.

Als vanuit de zaal wordt gevraagd of er binnen Corio geen interne discussie ontstaat over de niet-verhuurbare vierkante meters, laat Dousi zelfverzekerd weten: “We vragen ons zelfs af of de nu ingeplande ontmoetingsruimte wel voldoende is? De hele manier van winkelen is aan het veranderen. De aantrekkingskracht komt daardoor steeds meer te liggen op beleven en wat minder nadrukkelijk op het kopen.”

Schetsontwerp Stadskamer

Schetsontwerp Stadskamer

Stadskamer als overgangszone

Een centrale plek in het stationsgebied wordt ‘De Stadskamer’; een unieke plek binnen Hoog Catharijne die wordt ontwikkeld als ‘De favoriete ontmoetingsplek. Inge Niks van iXin, is gevraagd om mee te helpen bij de invulling van dit gebied. Een randvoorwaarde die door de gemeente is meegegeven: ‘geen retail op deze plek’. Niks beschrijft vooral de kansen die de nieuwe stadskamer gaat bieden: “Utrecht is de jongste stad van Nederland met veel (ex) studenten. In Utrecht worden ook veel activiteiten en evenementen georganiseerd. Maar helaas ontbreekt er tot nu toe een groot overdekt centraal plein waar de evenementen ook de ruimte hebben. Daar wordt met ‘De stadskamer’ op ingespeeld.” In het grotere geheel speelt deze publieke ruimte nog een belangrijke rol; het wordt de verbindingszone tussen de oude binnenstad en het modernere winkel- en stationsgebied.

Logistieke uitdaging

Na de koffiepauze komt Albert Hutschemaekers van de Projectorganisatie Stationsgebied aan het woord. Hij schetst de grotere omgeving waarin het winkelgebied komt te liggen. Dat is vooral het verhaal van de logistiek van de binnenstad. Het meest prominente logistieke project is het station; dat trekt nu al 65 miljoen bezoekers per jaar. Dat aantal groeit naar verwachting de komende jaren naar 100 miljoen. Het autoverkeer richting centrum wordt vooral vanaf de westkant naar de binnenstad geleid. Ook de omgeving van de Jaarbeurs speelt een belangrijke rol. De Jaabeurs zelf ziet vooral toekomst als grote regionale beurs en wil graag meer de verbinding met de binnenstad zoeken. Diverse voorzieningen worden ook toegankelijk gemaakt voor niet-beursbezoekers. Het jaarbeursplein krijgt ook een eigen invulling en programmering.

Al met al komen er dus veel nieuwe pleinen bij die elk een actief programma voor specifieke doelgroepen gaan invullen.

Belangrijkste belemmering is op dit moment de luchtkwaliteit rondom Utrecht. Als dit probleem niet snel wordt aangepakt, dan kan dat voor veel vertraging zorgen. Nieuwbouw is volgens Europese afspraken, immers alleen mogelijk als de luchtkwaliteit binnen gestelde normen blijft.

Aandacht voor de menselijke maat

Michiel van Tongeren, van SVT Branding en Design, laat tot slot nog even zijn gedachten gaan over de stationsplannen; “Veel mensen zijn kritisch over het huidige Hoog Catharijne. Ik zie in dit winkelcentrum een spiegel van de Utrechtse samenleving. Natuurlijk waren er in het verleden af en toe problemen, maar die werden in goed onderling overleg opgelost. Zo hoort dat in een levende stad. Ik hoop dat vooral de menselijke maat gekoesterd blijft in de nieuwe plannen.”

Over de organisatie

De Brood@Spelen middag van 23 mei werd al weer voor het 14e jaar op rij georganiseerd door Paul Rodenburg van B@S Consultants. Dit jaar in samenwerking met Shopping Centre News en voor het eerst in het Stadskasteel Oudaen. Op deze bijeenkomst ging het om ‘Winkelen : een kwestie van ontmoeten’ waarbij de vier sprekers de ruim 60 deelnemers een bijzonder inzicht gaven in de ontwikkeling van de winkel- en ontmoetingsfunctie van het centrum van Utrecht.

Meer informatie:

http://cu2030.nl (projecten in stationsgebied Utrecht)
www.nieuwhc.nl (nieuw Hoog Catharijne)
www.broodenspelen.nl (organisator van de themamiddag)

Verslag van Walter Jonker www.pretwerk.nl