Detailhandel Nederland presenteert actieplan

Geplaatst: Juli 2013

Detailhandel Nederland presenteert actieplan

Veranderingen in het winkellandschap mede als gevolg van het veranderend gedrag van de consument geeft aanzet tot handelend optreden. Het actieplan van Detailhandel Nederland, dat op 11 juli gepresenteerd is, telt ruim twintig aanbevelingen.

“De consument bepaalt wat er gebeurt en de markt moet zijn werk doen, maar onnodige, economische schade moet worden vermeden. Dat vraagt om handelend optreden, zodat tijdens de verbouwing de winkel open kan blijven.” Met die boodschap overhandigde de voorzitter van Detailhandel Nederland, Jan Meerman het Actieplan aan de minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Niet alleen de minister van Economische Zaken ontvangt het Actieplan Detailhandel, maar ook Nederlandse politici en bestuurders in het nationale parlement, de gemeentes en provincies en in het Europees parlement. Het Actieplan schetst de ontwikkelingen in de detailhandel en doet aanbevelingen om de gesignaleerde, negatieve gevolgen om te buigen en positieve ontwikkelingen te versterken.

Detailhandel Nederland wil de eerdere btw-verhoging weer terugdraaien van 21% naar 19% en roept op om de nullijn bij lokale belastingen te hanteren, bijvoorbeeld als het gaat om parkeertarieven. Jan Meerman: “Parkeren mag geen melkkoe zijn om gaten in de begroting te dichten”. Ook de verlaging van de loonkosten helpt om de winkels draaiende te houden.

Aanpak leegstand
Nu al staan veel winkels leeg. Leegstand in buurt-, stads- en dorpscentra leidt tot een sterk gevoel van onveiligheid bij inwoners en verloedering. Ook moet een gelijk speelveld tussen on- en offline winkelen gecreëerd worden. De omzet die online behaald wordt is inmiddels 6% van de totale detailhandelsomzet. Mede hierdoor neemt de vraag naar winkelpanden af. Centrale sturing van provincies en samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen is nodig om complexe barrières te doorbreken. Kansrijke winkelgebieden moeten versterkt worden.