2003 : Houdbaarheid van Horeca

Geplaatst:

Brood@Spelen middag 2003 : “houdbaarheid van horeca”

Alweer voor het vierde jaar organiseerde B@S Consultants de Brood@Spelen middag. Dit jaar ging het over ‘de houdbaarheid van horeca’.

Op weg naar een duurzame horeca
Armenio Bispo (Bedrijfschap Horeca en Catering) illustreerde hoe sinds 2000 in de gehele horecasector, met uitzondering van de hotellerie, sprake is van een daling van de omzet naar waarde en volume. Goed merkbaar is dat mensen het eerst bezuinigen op ‘luxe artikelen’. Dit uit zich in minder gasten, maar ook in een dalende bezoekfrequentie; men komt minder vaak en men besteed ook minder. Om dit tij te keren moet de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de horeca worden vergroot door een “goede, prettige bediening voor de klant en betere werkomstandigheden voor de werknemer”. Oftewel, als beiden zich prettiger voelen, gaan de verdiensten vanzelf omhoog!

Horeca, retail en A-merken veroveren de markt met nieuwe concepten
Nadat Paul Rodenburg via verloting twee bezoekers verblijdde met het populaire boek ‘PRET!’ van Tracy Metz, was het de beurt aan Christiaan Rikkers van Jos de Vries The Retail Company. De belangrijkste ontwikkeling in ‘Food Today’ is de spanning tussen de retail- en horecasector. Beiden proberen te profiteren van het snel groeiende segment van de ‘out of home market’. Centraal in de horeca staat de factor TIJD: wij zijn bij het nuttigen van ons eten continu bezig met tijdsbesparing (efficiënt door de week) en –schijnbaar tegenstrijdig- tijdsbesteding (beleving in het weekend). De retailketen tracht dichter bij de consument te gaan staan door segmentatie: naar locatie, klant en assortiment. Een voorbeeld hiervan is Bakker Bart en AH tot Go. Belangrijk is ook de intrede van van de A-merk fabrikanten, met eigen zaken zoals Suppa van Honig en Bertolli van Unilever, en wat dacht u van de Nutelleria..

De gemeente (Arnhem) en horeca
De pauze werd benut voor een intensieve uitwisseling van contacten. Nadat iedereen weer plaatsgenomen had verhaalde Guus Haenen (Economische Zaken gemeente Arnhem) over de rol van de gemeente (servicegericht, kaderstellend t.b.v. de handhaving en stimulerend), en de uitgangspunten voor nieuw beleid. Het stimuleringsbeleid zoals dit gebiedsgericht is ingezet heeft de gemeente geleerd dat samenwerking veel energie en tijd kost en dat niet alles lukt. Maar het is het wel de moeite waard zoals de vernieuwing van serres en nauwere banden met de Belangenvereniging op de Korenmarkt. Om te komen tot een grotere houdbaarheid van de horeca werkt de gemeente aan een beleid per gebied, inpassing van binnenstadsmanagement en integraal beleid in het kader van kwaliteit, openbare orde en samenhang van beleidsvelden, vergunningen en handhaving. Ondernemers wordt gewezen op PINT. De Arnhemse subsidieregeling voor ondernemers in de toeristische sector.

Is the party over?
Michael Wieler (TMR Management) was de prikkelende afsluiter. Hij is een gewaardeerd internationaal adviseur en heeft bovendien praktijkervaring met het runnen van eigen horeca, zoals het nu 1 jaar oude Big Daddy’s Roadhouse in Nieuwegein. Bepalend in de houdbaarheid van horeca zijn de economie (boom or bust), cultuur (weggooimaatschappij) en patronen in eten en drinken. Vertrekpunt is dat in de huidige maatschappij de horeca moet bieden wat de consument vraagt. Zo zie je de drang naar individualisering terug in aparte, eigen tafeltjes terwijl de huidige trend van samen en uitgaan in groepsverband juist vraagt om open ruimten met lange, gelijkvormige tafels. Na de globalisering krijgen locale, regionale en nationale concepten weer meer aandacht bij de inrichting. En omdat vrouwen ongedwongen en veilig willen kunnen uitgaan worden design en kleurstelling gewijzigd. De vraag of er nog bestaansrecht is voor de horeca beantwoord Wieler zonder aarzeling positief door te wijzen op het feit dat mensen altijd moeten eten en drinken, elkaar willen ontmoeten en zich ‘thuis’ willen voelen. De horeca zal daar voor zorgen. In deze wat onzekere tijden vooral door het simpel te houden.

Deelnemers 21 mei 2003: A2 stAdsAdviseur, Adhoc horecamakelaars b.v., B@S Consultants, Bagels en Beans, BDO Accountants & Adviseurs, Bedrijfschap Horeca en Catering, Big Daddy’s Roadhouse, Bouwfonds Ontwikkeling, BPF Bouwinvest, BRO, Buhren & Van Deventer, Corio Nederland Retail, Delta Lloyd Vastgoed, De Vries, Droogh Trommelen Broekhuis, Duende, Ecorys-Kolpron, Fortis Vastgoed Ontwikkeling NV, Gemeente Almelo, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuideramstel, Gemeente Arnhem, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Groningen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heerlen, Gemeente Velsen, Gemeente Zoetermeer, Goudappel Coffeng, De Grond Projectontwikkeling, Horeca Nederland afdeling Arnhem, IMK Intermediair, Interbrew, I&O Research, Jos de Vries The Retail Company, Kamer van Koophandel Haaglanden, Konre Groep BV, KPMG-Metrum bv, Locatus, Marc(t)Vizier, Nelissen, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Polyground, Sandenburg Business Partners, Shopping Centre Management, Shopping Centre News, Simons Consultancy, Sojin Holding B.V., Strabo, TMR Management, Von Heijde & Verre, ZKA Advies