Horeca onderzoek, visie en beleid

Horeca is in onze binnensteden en winkelcentra een smaakmakende functie. Horeca kan de belevingswaarde en verblijfsfunctie van een winkelgebied op een beduidend hoger plan tillen en de aantrekkingskracht verhogen. Anderzijds kan horeca ook minder plezierige effecten hebben en conflicteren met andere functies in het gebied (winkelen, wonen, werken, verkeer e.d.). Omdat de horecasector een zeer diverse sector is, is niet altijd duidelijk hoe de horeca ingebed is en/of kan worden in het totale voorzieningenaanbod. Voor gemeenten is het vaak lastig om de vele regels die er zijn voor de horeca op een consequente en juiste wijze toe te passen, terwijl horeca-ondernemers problemen hebben met het naleven van die regels. Zie selectie van projecten.