winkelen: een beleving met betekenis (artikel)

Geplaatst:

Als we het hebben over de toekomst van het winkelen en het aantrekkelijk maken van winkels, winkelcentra en binnensteden dan duurt het niet lang of er wordt gesproken over beleving. De essentie en meerwaarde van beleving in het winkelgedrag blijft echter vaak onduidelijk. Beleving blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en alle in het winkelen betrokken partijen hebben zo hun eigen ideeën bij de inzet van het belevingsinstrument. Maar voor alle partijen geldt dat een belevenis pas waarde krijgt als de beleving ook betekenis heeft.

Lees verder in Shopping Centre News 5-2014 of klik door naar artikel SCN Beleving